Rainbow page separator

Centrum pro lidi bez domova odcloní drátěný i živý plot

Úterý, 1. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Společné územní a stavební řízení bylo zahájeno v souvislosti s chystanou výstavbou centra sociálních služeb ve žďárské Dvořákově ulici. Na pozemku města tam vznikne zděná azylová ubytovna pro dvacet osob bez domova s osmi pokoji a noclehárna s kapacitou šest lidí pro příležitostné ubytování. Součástí objektu má být rovněž služebna městské policie.
Centrum sociálních služeb obežene plot a ze stran obytné zástavby živý plot. Před objektem přibude sedm parkovacích stání. Náklady na výstavbu jsou předběžně vyčísleny na třicet milionů korun, termín realizace má být v příštím, případně přespříštím roce, a to v závislosti na získání dotační podpory.
Se stavbou žďárská radnice počítá již několik let. Vybudování centra sociálních služeb bylo zaneseno už ve strategickém plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019, nicméně se nepodařilo získat odpovídající dotaci. Nový objekt má nahradit azylovou ubytovnu pro muže umístěnou ve svobodárně číslo 5 v Brodské ulici. Dvořákova ulice byla vybrána kvůli řídkému osídlení, ačkoliv tamní obyvatelé již dříve vyjádřili obavu ze zvýšení počtu osob s problémovým chováním v lokalitě a požádali radnici o zvážení umístění centra jinde. Další vhodné místo ale zástupci města nenašli. Tamním lidem však přislíbili, že zařízení do ulice naopak přinese vyšší míru bezpečí, neboť tam přibude kamerový systém, pobytová místnost pro asistenty prevence kriminality a jako bonus obyvatelé získají lepší infrastrukturu v podobě nového veřejného osvětlení a chodníků.