Rainbow page separator

Dětské oddělení v nemocnici příští rok zbourají a postaví nové

Středa, 9. Březen 2016

Nemocnice Nové Město na Moravě - dětské oddělení

Nové Město na Moravě / Nový dětský pavilon vznikne v novoměstské nemocnici. Původně se počítalo, že stávající budova dětského oddělení z 50. let minulého století bude zrekonstruována a doplněna přístavbou, krajští radní ale rozhodli o zbourání starého objektu a výstavbě nového. „Od rekonstrukce stávajícího pavilonu s přístavbou lůžkové části jsme po vyhodnocení nákladů na předpokládané práce upustili. Objevily se problémy se statikou, upozorněni jsme byli na vady příček, poškození konstrukcí, nevyhovující hydroizolaci i nutnost vyztužit svislou i základovou konstrukci. Při porovnání nákladů na rekonstrukci a na výstavbu nové budovy jsme došli k rozhodnutí strhnout stávající objekt a na jeho místě postavit nový,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Vladimír Novotný.
Letos plánuje vedení kraje připravit veškerou dokumentaci, v roce 2017 se bude bourat a pak stavět. Malí pacienti budou po dobu výstavby přemístěni do náhradních prostorů.
Dokončení nového pavilonu je předpokládáno koncem roku 2018. První nadzemní podlaží bude sloužit dětským ambulancím včetně neurologické, ORL, vejdou se tam čekárny i zázemí pro lékaře a personál. Ve druhém podlaží najde místo dětské lůžkové oddělení s více než třemi desítkami míst, počítáno je i s lůžky pro doprovod dětí. Všechny pokoje budou mít vlastní sociální zařízení.