Rainbow page separator

Dům pro nemocné seniory se ve Městě začne stavět příští rok

Čtvrtek, 16. prosince 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / V příštím roce ve Žďárské ulici na pozemku, který poskytlo měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vedle domova s pečovatelskou službou, začne Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko v Myslibořicích, stavět Domov Pomněnka. Ten bude sloužit lidem trpícím Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí, kteří vyžadují celodenní péči a nepřetržitý dohled ošetřovatelů. Stavět se mělo již le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos, nicméně vzhledem k výraznému zdražení cen stavebních materiálů i prací se rozpočet na stavbu zvýšil, takže bylo třeba zajistit další možnosti financování. Do konce roku by měla být uzavřena smlouva mezi inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem a dodavatelem, přičemž novoměstská radnice kromě příspěvku na výstavbu domu náhradou za zrušený herní plácek na pozemku, kde Pomněnka vyroste, vybuduje obyvatelům lokality nové hřiště.
Výstavbu speciálního domova pro nemocné osoby starší 50 let věku se zahradou, dvorkem a kaplí podpoří dotace z ministerstva práce a sociálních věcí. V domě budou k dispozici tři desítky míst v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, přičemž projekt do budoucna počítá s možností přístavby dalšího patra se stejnou kapaci[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou, pokud [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude zájem veřejnosti o nabízené služby vyžadovat.