Rainbow page separator

Hospicové hnutí změnilo formu a název

Pátek, 8. Listopad 2013

Nové Město na Moravě / Občanské hnutí Hospicové hnutí – Vysočina změnilo svoji právní formu i název. V současné době se tak už jedná o obecně prospěšnou společnost s názvem Domácí hospic Vysočina.
Původní občanské sdružení však změnou nezaniká, pozměňují se tím pouze jeho právní poměry; o změně právního uspořádání instituce rozhodla valná hromada.
Domácí hospic Vysočina nezajišťuje hospicové služby pouze ve žďárském okrese. Kromě střediska v Novém Městě na Moravě provozuje ještě středisko v Jihlavě – jedná se o nestátní zdravotnická zařízení a poskytovatele služby.
Posláním obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Vysočina je pomoc lidem ohroženým izolací v období vážné nemoci, ve stáří i v umírání, ale rovněž poskytuje podporu a pomoc klientům v době po úmrtí jejich blízké osoby.