Hotelový dům Morava
Rainbow page separator

Hotelový dům bude opraven do konce června

Neděle, 30. Listopad 2014

Hotelový dům Morava

Žďár nad Sázavou / Do konce června mají být dokončeny práce na rekonstrukci střechy, výměna oken a zateplení objektu hotelového domu Morava. Stavební činnosti byly zahájeny v říjnu.
Úpravy se týkají části budovy patřící městu, tedy s výjimkou zlatnictví a restaurace, na které se nevztahuje poskytnutá dotace ze Státního fondu životního prostředí. Stavební práce zahrnují komplexní zateplení pláště objektu, výměnu oken a dveří, zateplení střechy a rekonstrukci hydroizolace. Nezmění se členění budovy, rozměry ani její barevnost, kterou navazuje na okolní zástavbu. V plášti domu je počítáno se šedými keramickými obklady a tmavě šedými cementovláknitými deskami. V prosklených částech budovy dojde k vsazení izolačního dvojskla v hliníkovém rámu, skleněné plochy oživí barevné sklo.
Protože hotelový dům není celoročně plně obsazen hosty, žďárská radnice se zajímá o další možnosti jeho využití.