Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Kopretina, poradenství
Rainbow page separator

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi zprostředkovává díky Tříkrálové sbírce prorodinné poradenství

Úterý, 1. listopadu 2011

Žďár nad Sázavou /Málokdo ví, že centrum Kopretina, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, poskytuje nejen programy pro rodiče s dětmi, ale také zprostředkovává rodinné poradenství. Tato služba je určena především ženám a dívkám, které jsou vystaveny domácímu násilí, nečekanému těhotenství či jinému problému, který se na první pohled může zdát bezvýznamný, avšak s jeho řešením si nevědí rady a potřebují pomoc. Poradenství zprostředkovává Hana Jelínková, pracovnice s bohatou praxí právě v tomto oboru, která odpověděla na následující otázky:

O jakou formu pomoci je v rámci Vaší práce nejčastější zájem?
Chtěla bych zdůraznit, že veškeré zprostředkování poradenství a pomoc má anonymní formu. Největší zájem je z oblasti partnerských a mezigeneračních vztahů, kdy naši uživatelé potřebují vyslechnout, sdílet se a pomoci se svými problémy, například právě zprostředkováním odborného poradenství z řad spolupracujících organizací. Pokud klient potřebuje, zajišťujeme doprovod k odborníkovi, např. k lékaři, psychologovi, na úřady apod. V případě, že se klient či rodina ocitne v tíživé sociální situaci, kdy potřebuje i materiální pomoc, například při narození dítěte, máme možnost rodině poskytnout ošacení, základní hygienické potřeby a dětskou výživu pro dítě  do jednoho roku.
Mladé rodiny podporujeme půjčováním pomůcek pro první tři měsíce života dítěte – hlídač dechu, kojeneckou váhu, elektrickou odsávačku na mléko, cestovní postýlku apod.

Jaký je nejčastější okruh témat, který se svými uživateli probíráte?
V současné době jde zejména o zadluženost a partnerské vztahy, včetně domácího násilí. Jen v loňském roce na naši službu zprostředkování rodinného poradenství obrátilo ve věci domácího násilí a stalkingu 7 klientů a v problematice partnerských vztahů 64 klientů.

Můžete zhodnotit úspěšnost Vámi nabízené pomoci?
Bohužel nemám od všech klientů zpětnou vazbu. Občas se stane, že mě vyhledá klient, se kterým jsem v minulosti již pracovala, s prosbou o pomoc s novým problémem. Často bohužel docházejí i uživatelé, kterým se nepodařilo vyřešit stávající problémy, a my tak hledáme další cesty.

Je nějaké roční období, kdy se na Vás uživatelé častěji obrací s prosbou o pomoc?
Uživatelé docházejí v průběhu roku podle potřeby. Nedá se stanovit, kdy jsou návštěvy v poradně častější. Snad jen okolo Vánoc  je situace většinou klidnější. Vnímám to jako období, kdy jsou na sebe lidi všeobecně hodnější.

Zprostředkování poradenství je poskytováno vždy v pondělí v prostorách Oblastní charity Žďár nad Sázavou na žďárské Poliklinice. Po domluvě lze poradenství využít i na pobočkách Kopretiny v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Kontakt na Hanu Jelínkovou: tel.: 566 630 215, mob.: 731 646 777, e-mail:kopretina.zdar@charita.cz.

Autor článku: Jiří Niesyt