Rainbow page separator

Krajská dotace může podpořit nákup vybavení školní kuchyně

Středa, 17. dubna 2019

Sněžné / Do programu na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro školní docházku se rozhodli zapojit ve Sněžném. Plánují přípravu žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na vybavení školní jídelny, gastronomická zařízení a technologie, kde je počítáno s padesátiprocentní spoluúčastí žadatele.
Kuchařky ve sněženské školní kuchyni, která slouží i tamní mateřské školce, by uvítaly pojízdný vydávací vozík pro mateřskou školu, lednici na mléko a mléčné výrobky, nerezový regál či nerezový dřez.
Sněženští zastupitelé schválili finanční spoluúčast na projektu do výše padesáti tisíc korun, což znamená, že bude podána žádost o podporu z Fondu Vysočiny v programu Naše škola 2019 s výší celkové dotace do sta tisíc korun.