Rainbow page separator

Krajské silnice ve Svratce čeká oprava

Pondělí, 18. Květen 2015

Krajské silnice ve Svratce čeká oprava

Svratka / Opravené krajské silnice procházející přes Svratku by mohly být zrekonstruovány už v příštím roce. „Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl navrhl po našem jednání zařazení opravy obrusné vrstvy krytu krajských silnic II/354 a II/343 v intravilánu města Svratka na rok 2016. Kraj Vysočina skutečně tuto akci zařadil do plánu na příští rok,“ potvrdil starosta Svratky František Mládek.

Pro Svratku to znamená finanční spoluúčast v podobě přibližně 1,8 milionu korun na rekonstrukci vodovodních sítí pod těmito komunikacemi, která musí být provedena před opravou vozovky. Vodovod v ulicích Libušina, Palackého, Pláňava, Táborská a 9. května je navíc původní z roku 1954 a již na hranici své životnosti s častými poruchami. K výkopovým pracím spojeným s omezením silničního provozu v inkriminovaných ulicích dojde ještě letos na podzim.