Rainbow page separator

Křesťanské rodiny se v sobotu sejdou v areálu žďárského zámku

Čtvrtek, 29. Srpen 2019

Žďár nad Sázavou / Už šestnáctým rokem ve v prostorách areálu žďárského zámku sejdou křesťanské rodiny z brněnské diecéze při diecézní pouti rodin. Pořadatelem akce je Centrum pro rodinu a sociální péči. Pouť bude zahájena v sobotu 31. srpna v 9.20 hodin, a to duchovním slovem. Letos je událost s mottem Rozdávat pokoj a naději spojena s 30. výročím svatořečení Anežky České.
V deset hodin se pak v zámecké bazilice minor uskuteční tradiční mše svatá, již bude celebrovat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.
Pro rodiče i děti bude poté na hlavním pódiu, nádvořích i v zahradě připravený pestrý doprovodný program, který zahrne například výtvarné dílny pro nejmenší, divadelní a hudební vystoupení, tematická zastavení, akce pro mládež či přednášky pro dospělé. Chybět nebude ani možnost komentovaných prohlídek baziliky a poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.