Rainbow page separator

Lidé projevili zájem o molo pro lodičky u Sázavy

Úterý, 17. Květen 2016

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Osoba starší osmnácti let žijící ve Žďáře může podat projekt do participativního rozpočtu. Tyto projekty pak budou posouzeny z hlediska proveditelnosti, načež se bude hlasovat, co z toho by se ve Žďáře mohlo udělat za celkem 600 tisíc korun, které k tomuto účelu zastupitelé vyčlenili. Jeden projekt je limitován 150 tisíci.
„Hlasování o projektech bude speciální, každý bude mít dva hlasy pozitivní a jeden negativní,“ přiblížil žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Na prvním informačním setkání ohledně participativního rozpočtu se hovořilo i o některých konkrétních návrzích, pokračovat se bude sousedskými setkáními v druhé polovině května. „Zatím největší podporu při cvičném hlasování získal projekt mola pro lodičky na Sázavě. Myslím si, že zajímavých návrhů, díky kterým se participativní rozpočet naplní, bude dost,“ sdělil starosta s tím, že některé nápady lidí se shodují s výhledy města. Může tak dojít k tomu, že pokud projekt, s nímž výhledově počítá i radnice, dostane odpovídající podporu obyvatel, může se jeho realizace výrazně urychlit.