Rainbow page separator

Možnosti většího bezpečí v centru města přiblíží studie

Středa, 11. Květen 2016

Nové Město na Moravě / Co nejlépe vyřešit komplikovanou dopravní situaci v okolí frekventované Masarykovy ulice chce novoměstská radnice pomocí dopravní studie. Ta zahrne zmíněnou ulici od křižovatky s ulicí Brněnská až po křižovatku s ulicemi Soškova a Křičkova, a to včetně parkoviště a chodníku mezi autosalonem a OK Marketem. U ulic Soškova a Křičkova půjde o úsek od křižovatky s Masarykovou ulicí po přejezd, jako celek bude zpracováno dopravní řešení ulic Hornická a Budovatelů.

Obecně by se studie měla zabývat křižovatkami, parkováním, cyklodopravou, chodníky a přechody pro chodce. Prověřena bude například i možnost otevření ulice Budovatelů do ulice Masarykova, případně uzavření výjezdu do Hornické ulice.

V úvahu připadá také varianta počítající se zpřístupněním ulice Budovatelů z obou stran, ale rozdělené tak, aby auta mohla projet pouze z Masarykovy ulice do ulice Budovatelů a zpátky, anebo z Hornické ulice do ulice Budovatelů a zpět.

Zklidnit dopravu by rovněž mohla kruhová křižovatka na křížení ulic Masarykova, Soškova a Křičkova. Studie také prověří možnost zúžení silnice v Soškově ulici, zda tam mohly být širší chodníky a přechod pro chodce. Nový chodník je naplánován i v Křičkově ulici ve směru k železničnímu přejezdu a dále k Maršovicím. Cyklisté mohou být v budoucnu z Masarykovy ulice odkloněni zcela, anebo „dostanou“ své jízdní pruhy.