Rainbow page separator

Novoměstští se mohou podílet na aktualizaci komunitního plánu

Čtvrtek, 18. června 2020

Nové Město na Moravě / Aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb nejenom pro město, ale i pro celý správní obvod, připravuje novoměstská radnice. Na dokumentu, který je výsledkem společného plánování potřeb obyvatel, nabídky poskytovatelů a podpory zadavatelů v oblasti sociálních i následných služeb, se bude podílet také veřejnost. Zájemci o aktivní spolupráci, již mají připomínky, potřeby či náměty, které by do aktualizovaného komunitního plánu mohly být zapracovány, mohou kontaktovat novoměstský odbor školství, kultury a sociálních věcí, a to nejpozději do konce června. Následně budou stanoveny priority potřeb sociálních služeb pro příští rok.
První cílovou skupinou komunitního plánu jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, druhou rodiny, děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi a třetí skupina se rekrutuje z nezaměstnaných, lidí v nepříznivé sociální situaci a obětí trestných činů.