ŽĎár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, pomoc, povodně
Rainbow page separator

Oblastní charita Žďár nad Sázavou se zapojila do pomoci oblastem postiženým povodněmi

Pondělí, 17. Červen 2013

Na základě pokynů z krizového štábu Charity Česká republika nabídla žďárská Charita místním obcím a větším organizacím možnost uspořádat humanitární sbírky menšího rozsahu. Ty se za přesně stanovených podmínek konaly do pátku 14. června.

Na výzvu žďárské Charity reagovala firma Žďas a.s. a uspořádala bleskovou sbírku aktuálně chybějícího materiálu. Své dary převezli zaměstnanci firmy v pátek 14. června na předem určené humanitární místo v Praze. K jejich materiálu byly přidány i velmi žádané repelenty, které se v posledních dnech staly velmi nedostatkovými. Oblastní charita je zakoupila z části výtěžku Tříkrálové sbírky za výrazně zvýhodněnou cenu od firmy Alpa a.s. z Velkého Meziříčí.

Do pomoci postiženým oblastem se zapojilo i Město Žďár nad Sázavou, které ve dnech 13. a 14. června uspořádalo materiální sbírku v garážích Městské policie. Darovaný materiál bude v sobotu 15. června převezen do humanitárního skladu v Litoměřicích. Doprava do Litoměřic bude rovněž využita k převozu daru od firmy Hartman Rico, která poskytla  Diecézní charitě Brno roušky proti přenosům infekce a zápachu.

„Děkujeme i dalším obcím a organizacím, které se do této pomoci jakýmkoliv způsobem zapojily a stále ještě zapojují. Je příjemné vědět, že neštěstí druhých nás nenechává lhostejnými a že se snažíme pomoci alespoň v rámci nám dostupných možností,“ uvedla Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka humanitární pomoci Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

I nadále je možné přispět finanční částkou na účet Charity Česká republika, která získané finance přerozdělí dle aktuálních potřeb přímo na místech ohrožených povodněmi. Číslo účtu: č. ú. 11998822/0800 u ČS, v.s. 906

Peněžitý dar lze také poskytnout i prostřednictvím dárcovských zpráv v podobě

DMS CHARITAPOMOC na telefonním čísle 87 777

(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Připravila: Lenka Šustrová, asistentka pro oblast propagace