Rainbow page separator

Oficiální otevření pěší zóny doplní výstava s dalšími plány

Čtvrtek, 15. září 2022

Žďár nad Sázavou / Oficiální otevření zrekonstruované pěší zóny v Nádražní ulici, která již slouží veřejnosti, se uskuteční ve čtvrtek 15. září v 15 hodin. „Architekt Rudolf Grimm, autor návrhu rekonstrukce Nádražní ulice, nabídne zájemcům komentovanou procházku. Zároveň otevřeme výstavu přímo v prostorách pěší zóny o architektonických vizích rozvoje města,“ informovala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.
Modernizace pěší zóny, která začala v loňském roce, vyšla na třicet milionů korun. Její nová podoba stejně jako ostatní části rekonstrukce Nádražní ulice vzešly z vítězného návrhu architektonické soutěže, která byla vyhodnocena v roce 2017. Ještě před pěší zónou došlo na obnovu ulice v úseku od pošty po okružní křižovatku pod nádražím. V obou případech stavební práce nejdříve zahrnuly obnovu vodovodního řadu a kanalizačních a vodovodních přípojek, aby poté došlo na nové povrchy komunikací, instalaci veřejného osvětlení, mobiliáře a zeleně. Na modernizaci ulice se podílely žďárská radnice a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Nyní je na řadě třetí etapa stavebních prací, a to od okružní křižovatky pod nádražím až k nádražní budově. Poslední fází obnovy Nádražní ulice se stane prostranství před nádražím a jeho okolí.