Rainbow page separator

Oprava městského parku bude o něco dražší

Pondělí, 13. Červenec 2015

Park u Ivana Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Navýšení financí na projekt s názvem Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou o celkem 2 128 513 korun schválili radní. Je třeba přepracovat část dokumentace projektu, který se týká i revitalizaci parku zvaného U Ivana.
„V současné době jsou práce na akci pozastaveny, a to z důvodu požadavku investora ve spolupráci s pracovní skupinou Městská zeleň na přepracování projektové dokumentace na objektu cestních sítí, nového veřejného osvětlení, úpravy kanalizačních šachet, upřesnění materiálu na přístupová schodiště a rozšíření pasportizace,“ informovala mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová. Radnice zažádala o dodatek ke stavebnímu povolení na rozšíření zakázky.
Dodavatel stavby požádal o schválení změny termínu z dohodnutého konce října na konec května příštího roku. „Důvodem je nemožnost provádění stavebních prací v plném rozsahu ihned po předání staveniště, které proběhlo 19. února. Po vydání potřebných dodatků ke stavebnímu povolení budou práce zahájeny podle dohody mezi investorem a dodavatelem od 1. srpna,“ přiblížila mluvčí.
Prodloužení termínu dokončení stavebních prací nemá mít vliv na dokončení pasportizace zeleně. Dodavatel garantuje dokončení pasportizace do 30. září a kompletní provedení prací ve východní části od ulice Nádražní včetně úprav v okolí pomníku po příčnou cestu do 30. listopadu.