Rainbow page separator

Pět let chystaný územní plán bude za pár let potřebovat změnu

Pondělí, 26. Září 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Především potřeby města z hlediska rozšiřování ploch pro průmyslovou výrobu, individuální i bytovou výstavbu a rovněž některé dopravní úpravy řeší nový územní plán Žďáru nad Sázavou. Předchozí plán byl schválen již v roce 2003. Nový územní plán Žďáru se začal připravovat v roce 2011 a v letech 2013, 2014 a 2016 se uskutečnila veřejná jednání, kde mohli lidé vznášet připomínky a námitky k navrženému řešení, s nimiž se poté bylo nutné vypořádat.
Už nyní je však podle vedení žďárské radnice zřejmé, že v novém územním plánu jsou s ohledem na vývoj ve městě po dobu jeho tvorby a postupných úprav třeba změny. „Už dnes se objevuje řada dalších problémů, které již nebylo možné nějakým způsobem do územního plánu vtělit. Budeme proto chtít připravovat změnu územního plánu na podkladě koncepčních materiálů. To znamená, že budeme chystat generel dopravy ve městě a zabývat se některými územími z pohledu územních studií, abychom věděli, jaké jsou jejich možnosti,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Změnu územního plánu město odhaduje v horizontu dvou až tří let.