Rainbow page separator

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH: Bohumil CEMPÍREK

Pondělí, 9. Srpen 2021

Před šestadvaceti lety se začala psát historie polničské rodinné firmy CECHO – Bohumil Cempírek.

Nejdříve šlo o obchodní a poradenské zastoupení týkající se forem a výroby plastů pro zahraniční společnost, později se jednatel Bohumil Cempírek rozhodl, že v Polničce zahájí vlastní výrobu. Vyplatilo se to. Dnes je CECHO prosperující výrobní firmou ze zhruba 140 zaměstnanci, která nabízí komplexní služby od konstrukce vstřikovacích forem a jejich výroby po zhotovení a dodávku plastových výlisků, a zákazníky má po celém světě.

Jaké byly vaše začátky?
S výrobou jsme začínali v pronájmu ve starém kravíně, pak jsme už měli svoji budovu v obci, kde nyní sídlí spolek zaměřený na volnočasové akti vity, ale protože se fi rma stále rozrůstala, v roce 2014 jsme se stěhovali znovu, a to do nového a většího objektu.

Proč jste se rozhodl právě pro tento obor podnikání?
Jako strojař mám k nástrojařině blízký vztah, to bylo důležité, ale hlavně jsem chtěl něco vyrábět. Pouze obchodní zastoupení různých výrobních firem mě neuspokojovalo, chtěl jsem zákazníkům nabídnout něco víc. A to naše vlastní formy i vstřikované plastové výlisky představovaly. Když se podívám zpátky, řekl bych, že jsem také měl velké štěstí na lidi kolem sebe, a různé situace, na něž jsem musel zareagovat, mě i firmu posunuly dál.


Například?
Mezníkem bylo třeba navázání spolupráce s americkou firmou Superior nebo získání zastoupení pro prodej miniaturních vstřikovacích lisů Babyplast, které v republice tehdy ještě nebyly. Vzali jsme si nejdříve jeden lis na zkoušku, pracovala na něm manželka, ale protože  střikovací lisy potřebují formy, začali jsme vyrábět i ty. Na těchto lisech také sami pracujeme, máme jich pětadvacet, takže o nich víme opravdu hodně.

Jakým způsobem jste o sobě dali coby výrobní společnost vědět a získali další zákazníky?
Spoustu kontaktů, které jsme využili, pocházelo z naší předchozí obchodní činnosti . Ostatně v rámci obchodního zastoupení na prodej komponentů do forem a pak i vstřikovacích lisů se nám dařilo a i nadále daří dobře, takže máme i řadu dlouhodobých obchodních partnerů.
Vaše firma je rodinná – kolik členů vaší rodiny v ní pracuje? Kromě mě ještě syn, synovec, zeť a sestra, ale v začátcích ve firmě pracovala i moje manželka. Nejde ale jenom o naši rodinu, ceníme si rovněž rodinných vazeb našich zaměstnanců – pracují u nás manželské páry, nebo třeba jeden z rodičů i jeho potomek. Současně tyto vztahy vnímáme jako určitý závazek. Vůči rodině i rodinám našich zaměstnanců.

Je složité shodnout se na fungování společnosti s příbuznými na pozici nejbližších spolupracovníků?
Není to vždy úplně jednoduché. Chce to především toleranci a vzájemné pochopení, aby nedošlo k narušení rodinných vztahů. Nejdůležitější je se vzájemně respektovat, dát prostor názoru dalších lidí, ale mít stejný cíl, který je to hlavní. A k němu samozřejmě mohou vést různé cesty. Já mám naštěstí kolem sebe lidi, se kterými je radost spolupracovat. Nepotřebuji je řídit, vědí, co mají dělat. V tomto ohledu jsem já ten vizionář. Který však pro svoje vize musí dokázat všechny nadchnout, abychom pak na jejich realizaci mohli společně pracovat…

Polnička je malá obec – nenapadlo vás v souvislosti s rozšiřováním výrobních prostorů postavit novou halu třeba o pár kilometrů dál ve Žďáře?
Já jsem rodilý Polničák, patriot, a dodnes bydlím v chalupě, kde jsem se kdysi narodil. Osmnáct let jsem také v Polničce starostoval a byla to moc pěkná doba. Navíc si myslím, že podobná výroba do Polničky jednoznačně patří. Je to z pohledu historie takový odkaz na období, kdy v 19. století v obci fungovaly jedny z nejvýznamnějších železáren na Moravě. Mimo to u nás pracuje hodně lidí přímo z Polničky, kteří tak nemusejí nikam dojíždět – to spíš k nám dojíždějí lidé z okruhu zhruba do padesáti kilometrů.

Co vnímáte jako největší výhodu, kterou vaše firma nabízí?
Komplexnost. Zákazníkovi dodáme všechno – od návrhu a konstrukce vstřikovacích forem, přes jejich výrobu v nástrojárně, až po samotné vstřikování plastových výlisků a dodávky finálních výrobků. Máme vlastní nástrojárnu i lisovnu plastů a navíc nejsme zaměřeni pouze na jeden obor činnosti , takže můžeme oslovit zákazníky z různých odvětví.

Co aktuálně vaši zákazníci požadují nejčastěji?
To je velmi různorodé, ale trendem dnes je vícekomponentní vstřikování, kde se pracuje s několika materiály současně. Zákazníkům proto nabízíme takzvané přídavné vstřikovací jednotky, kdy se při jedné operaci vstřikuje více materiálů, například i tři.

Specializované technické firmy si stěžují na problém týkající se zajištění kvalifikovaných techniků, kteří na trhu práce dlouhodobě chybí. Jak s tím bojujete vy?
Stejně jako jinde, tak i my se s tímto problémem potýkáme. Protože chceme mít špičkové technologie, logicky potřebujeme i špičkové zaměstnance, kteří své práci rozumějí. Ceníme si proto každého šikovného člověka. Nemáme žádné agenturní zaměstnance, všechno jsou to „naši“ lidé.

Zaměřujete se v této souvislosti také na profesní růst svých zaměstnanců?
Někteří zaměstnavatelé si své odborníky školí sami a nabízejí jim kariérní rozvoj a možnost postupu, protože právě tento způsob vnímají jako výhodnější… Do dalšího vzdělávání zaměstnanců investujeme minimálně půl milionu korun ročně – jde o různé kurzy, školení a podobně. Také se nám osvědčilo, že pokud obsazujeme nějaký vyšší post, v rámci profesního růstu přednostně vybíráme zájemce z řad stávajících  zaměstnanců, protože právě ti o dané problematice přímo ve firmě ví nejvíce.

Odrazila se na fungování vaší společnosti nějak výrazněji koronavirová krize?
První měsíce roku 2020 vypadaly velmi dobře, pak ale došlo k určitému propadu, protože nejdříve nebyla jistota dodávek pro automobilový průmysl a pak se tyto zakázky úplně zastavily. Naštěstí se nám podařilo získat objednávku na projekt ventilátoru pro americkou firmu, která  pozastavené zakázky vykryla. Další potíží, kterou jsme museli vyřešit, byl výpadek zaměstnanců z důvodu nemoci, karantény, ošetřování člena rodiny a podobně. Naštěstí se nám to podařilo zvládnout.

Jaké jsou vaše plány do dalších let?

Přistavujeme novou halu, máme v plánu zvýšit objem výroby i sortiment nabídky. Prioritně jsme se orientovali na miniaturní vstřikovací lisy, od čehož se odvíjela i gramáž výlisků, ale protože nyní zákazníci požadují i větší nebo složitější plastové výlisky, hodláme se přizpůsobit poptávce. Jde tedy nejenom o nákup větších  střikovacích lisů, ale i nabídku dalších podmontáží tak, abychom byli zájemcům schopni dodat rovněž složitější výrobky s vyšší přidanou  hodnotou. Firemní filozofií je rychlá reakce na přání zákazníků, takže je pro nás prioritou, abychom jim byli schopni vyhovět. A pokud jde jejich zájem tímto směrem, chceme se jim snažit vyjít vstříc i nadále.

Zalitoval jste někdy, že jste do podnikání pustil?

Ne, nikdy. Celé toto období považuji za šťastné a doufám, že to ještě nějakou dobu vydrží… Jak jsem už zmínil, mám štěstí na lidi kolem sebe, protože bez jejich spolupráce a podpory bych rozhodně nebyl tam, kde nyní jsem.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?
Je zároveň i mottem naší firmy a zní: Buďme slušní k sobě, k zákazníkům i k sobě navzájem. A za sebe mohu říct jen to, že to opravdu funguje.

Aktuálně nabízené pracovní pozice zde: https://www.cecho.cz/cs/kariera 

(lm)