Rainbow page separator

Příští rok u kostela na Zelené hoře zůstane už jen jeden hrob

Pátek, 3. Listopad 2017

Žďár nad Sázavou / Už jenom tři hroby je třeba vymístit z areálu kolem poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Dva z nich nechají přemístit na vedlejší „nový“ hřbitov rodinní příslušníci pochovaných, hrob rodiny Smeykalovy, která Žďáru odkázala takzvanou Smeykalovu vilu, v níž je nyní umístěná pedagogicko-psychologická poradna, přemístí na své náklady žďárská radnice. „Předpokládáme, že za rok už bude přemísťování hrobů kolem kostela kompletně dokončeno,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
V areálu zůstane pouze hrob Matěje Josefa Sychry (1776 – 1830), v němž jsou rovněž umístěny ostatky Bonifáce Procházky (1754 – 1796). Oba duchovní se významně zasloužili o záchranu kostela na Zelené hoře. Na svém místě zůstane také kamenná deska před hlavním vstupem do kostela, pod níž leží ostatky žďárského faráře Jana Mišáka, který zemřel v roce 1878.
Postupné vymístění hrobů kolem církevní památky, které trvá už dvě desetiletí, souvisí se zapsáním poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na seznam památek UNESCO v roce 1994. Přesun tamních hrobů byl jednou z podmínek. Pohřebiště kolem kostela bylo zrušeno o dva roky později.