Rainbow page separator

Radnice podpoří šampionát v horských kolech

Neděle, 23. srpna 2015

Peníze, papírové bankovky

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Dvěma miliony korun hodlá novoměstská radnice podpořit Mistrovství světa v horských kolech, které se ve městě uskuteční v příštím roce. Jeden milion korun novoměstští zastupitelé už schválili, s druhým finanční výbor počítá při sestavování rozpočtu města na příští rok. Peníze budou použity na úhradu poplatku pro mezinárodní federaci.
Novoměstská radnice v pořádání šampionátu vidí především reklamu pro měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože i předchozí podniky konané ve Vysočina Areně byly velice kladně hodnoceny.
„Závody horských kol byly po čtyři roky vyhodnoceny jako nejlepší ve Svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovém poháru. Právě díky [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu jsme se stali hostiteli mistrovství světa,“ uvedl novoměstský mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Stanislav Marek.
Spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovní podnik se bude v Novém Městě konat od 1. do 3. července příštího roku. Novoměstské závody budou zároveň poslední možností se nominovat na Letní olympijské hry v Riu de Janeiro, které se uskuteční příští rok v srpnu.