Rainbow page separator

Řeka Svratka se u Sedlišť vrací do svého historického koryta

Středa, 5. června 2024

Sedliště / Do historického koryta vrací vodohospodáři řeku Svratku u Sedlišť, místní části Jimramova. Povodí Moravy coby správce vodního toku provádí jeho revitalizaci, při níž obnoví původní koryto Svratky, vymodeluje říční oblouky, napojí slepé rameno a vytvoří podmínky pro přirozený vývoj řeky. Zlepší se tím funkce krajiny zadržovat vodu a řeka Svratka se prodlouží o 426 metrů. Přesnou trasu koryta, které bylo v minulosti odstavené, vodohospodáři vytyčili pomocí historických map a kopaných sond. Část slepého ramene získá charakter členitého mokřadu a biotop poskytne útočiště řadě živočichů.

„Koryto Svratky prodloužíme, obnovíme původní meandry, takže koryto řeky bude členitější a dojde k prodloužení doby průtoku. Zvýšíme tím retenční a samočisticí schopnost vodního toku s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Realizace projektu za 4,7 milionu korun bez DPH probíhá ve dvou etapách – činnosti, které začaly v dubnu, mají být dokončeny v listopadu. Aktuálně se pracuje na obnovení původního koryta Svratky a vybudování brodu. „Snímkování z dronu dokládá, že už nyní se v nivě po dešti efektivně drží voda,“ poznamenal ředitel.