Rainbow page separator

Sbírka překonala rekord, kasičky vydaly přes tři miliony

Sobota, 28. Leden 2017

Žďár nad Sázavou / Celkem 3 058 807 korun bylo vybráno do 493 kasiček, s nimiž při Tříkrálové sbírce obcházelo domy ve městech a obcích žďárského okresu na dva tisíce dobrovolníků. Oproti loňskému roku se vybralo o 229 284 korun více. „Máme obrovskou radost, že se sbírka rozšiřuje do všech koutů okresu a také, že je opravdu brána vážně. Všem dárcům patří naše veliké poděkování,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.
Výtěžek sbírky poslouží lidem s mentálním a kombinovaným postižením i na rekondiční pobytovou akci osobám s duševním onemocněním. Za podpory tříkrálových financí bude vytvořena záchranná síť, díky které bude možné pomoci lidem v největší nouzi v okrese Žďár nad Sázavou. Část vykoledovaných peněz bude rovněž zaslána na mezinárodní pomoc.
Podle organizátorů sbírky však nejde výhradně o výtěžek. „Tradice v podobě tříkrálové koledy a šíření zprávy o Kristově narození je v našem regionu stále oblíbenější. Někde již lidé tři krále vyhlížejí, těší se. Mnohdy jsou koledníci jedinou návštěvou nemocných a osamělých,“ dodala koordinátorka sbírky Veronika Dobrovolná.