Rainbow page separator

Spodní část náměstí Republiky obsadí archeologové

Neděle, 8. Květen 2016

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / S největší pravděpodobností v červnu začnou stavební práce týkající se rekonstrukce spodní části náměstí Republiky. Ještě před tím, než na náměstí nastoupí dělníci, bude v lokalitě proveden záchranný archeologický výzkum, protože při zjišťovacím průzkumu byly pod povrchem objeveny pozůstatky středověkého zdiva. Výzkumy archeologické společnosti Pueblo budou zahájeny v polovině měsíce. „Hlavní práce by podle předpokladu začaly v druhé půli května,“ vyjádřil se archeolog a současně i ředitel společnosti Pueblo Pavel Hušták.
Žďárskou radnici archeologický výzkum vyjde na necelých devět set tisíc korun bez DPH, na rekonstrukci části náměstí od ČSOB směrem k Havlíčkovu náměstí je v rozpočtu Žďáru vyčleněno dvanáct milionů korun. Výběrové řízení na zhotovitele stavby ještě nebylo dokončeno.
Opravená část náměstí bude ladit s již opraveným středem města, kromě rekonstrukce inženýrských sítí dojde například k rozšíření chodníků, úpravě opěrné zdi, předláždění plochy, vysazení nové zeleně či instalaci nového mobiliáře.
Ve spodní části náměstí najde svoje místo i drátěná plastika muže se síťovkou autora Jiřího Plieštika včetně informační desky, což bude připomínat tradici síťování a vznik tašky-síťovky ve Žďáře.