Rainbow page separator

Terénní úpravy nového parku začnou archeologickým průzkumem

Úterý, 17. října 2023

Žďár nad Sázavou / Archeologickým průzkumem začnou terénní úpravy budoucího městského parku ve čtvrti Klafar. Ten najde svoje místo podél Sázavské ulice v prostoru od křižovatky po vjezd do Hrnčířské ulice. V průběhu nadcházejících let bude vznikat po etapách. 

Jako první přijdou na řadu právě terénní úpravy s tím, že po průzkumné archeologické sondě se uskuteční modelace terénu, k níž poslouží i zemina od letošního jara deponovaná podél Sázavské ulice, jež byla odtěžena z rybníka Velký Posměch v Jamské ulici. Při těchto činnostech současně dojde k úpravě stávajících melioračních a domovních větracích šachet, aby po zahrnutí zeminou splňovaly platné normy. 

Kromě sítě cest je v multifunkčním parku předběžně počítáno s travnatými plochami, vodními prvky, výsadbou dřevin, hřištěm a mobiliářem, případně stezkou pro cyklisty procházející lokalitou či bistrem.