Rainbow page separator

Údržbu městské zeleně radnice rozdělila na dvě zakázky

Úterý, 3. Květen 2016

Žďár nad Sázavou / K rozdělení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně, kterou do konce března zajišťovala Zahrada Vysočiny, se rozhodlo vedení žďárské radnice. „Zakázka byla rozdělena na sečení a odbornou údržbu městské zeleně mimo sečení, což je oproti dřívějšku změna,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Kritériem výběru je jak cena, tak i odbornost dodavatele služby, odpovídající technické vybavení či příznivé reference. Ročně žďárská radnice za sečení vydá šest milionů korun, za ostatní údržbu zeleně necelé čtyři miliony.
Při zadávání požadavků výběrového řízení město využilo výsledky pasportizace, při níž byla loni zinventarizována veškerá zeleň ve městě. Zadání tak neoperuje s hodinami práce, ale s přesným objemem udržované zeleně.
Do výběrového řízení pro obě části zakázky mohou firmy posílat svoje nabídky do 7. června, nový poskytovatel či poskytovatelé služby budou známi do konce června.
Do té doby je sečení zelených ploch, které již bylo ve Žďáře zahájeno, obstaráváno vybranými firmami jako zakázky malého rozsahu podle aktuální nabídky a poptávky.