Rainbow page separator

V Bohdalově dokončili inženýrské sítě

Středa, 11. Prosinec 2013

Bohdalov / V Bohdalově dokončili výstavbu inženýrských sítí a přístupových komunikací včetně instalace osvětlení v lokalitě Pod vilou.
Stavební práce se skládaly z přípravy a rozšíření podloží pro komunikaci a silniční obrubníky, položení kabelů veřejného osvětlení, osazení sloupů osvětlení, osazení obrubníků a dešťových vpustí. Závěrem následovalo položení asfaltového povrchu.
V rámci stavebních činností byla současně provedena kompletní oprava místní komunikace ve směru na Pavlov, a to včetně nového osvětlení, a různé další drobné úpravy v obci. Jednalo se například o renovaci některých povrchů ulic či chodníků nebo odstranění nebezpečného zábradlí u mostku ve spodní části vesnice.