Rainbow page separator

V Jimramově nechtějí, aby se sokolovna stala kulturní památkou

Neděle, 11. Březen 2018

Jimramov / Zařadit jimramovskou sokolovnu na seznam kulturních památek jednohlasně odmítli tamní zastupitelé, a to po prodiskutování veškerých výhod a nevýhod tohoto kroku. Podle jejich názoru se totiž místní významná nemovitost už v současné době nachází v ochranném pásmu památkové zóny městyse, pročež z tohoto důvodu považují představitelé Jimramova stávající památkovou ochranu tohoto historického objektu za dostačující.
Zastupitelé Jimramova se v tomto smyslu zároveň obrátili na Národní památkový ústav v Telči, který zařazení jimramovské sokolovny na seznam kulturních nemovitých památek navrhl, se žádostí, aby byly ukončeny veškeré činnosti vedoucí k prohlášení sokolovny kulturní památkou.