Rainbow page separator

V Losenici plánují inženýrské sítě, chodníky i osvětlení

Čtvrtek, 3. března 2016

Velká Losenice

Velká Losenice / Prodloužit inženýrské sítě a rovněž přeložku vodovodu v průmyslové zóně Za Pilou připravují ve Velké Losenici. „Jedná se o prodloužení kanalizace splaškové a dešťové o přibližně padesát metrů, dále o prodloužení vodovodního řadu a rozvodu plynu. Součástí tohoto projektu je rovněž přeložka vodovodního řadu v majetku Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko,“ informoval starosta Velké Losenice Miloslav Černý.
Rozšíření infrastruktury v obci se týká i další připravovaný projekt, což je výstavba chodníku s veřejným osvětlením od křižovatky na Nové Dvory až na konec průmyslové zóny Za Pilou. „Další chodník včetně osvětlení má vzniknout od čísla popisného 2 až po číslo popisné 234, kde bude ukončen u krajské komunikace s místem pro přecházení na stávající chodník na druhé straně silnice,“ dodal starosta. Na tento projekt obec počítá s podáním žádosti o dotační podporu.