Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, MHD, průkazy
Rainbow page separator

V MHD přestanou platit některé staré průkazky

Pátek, 27. ledna 2012

Žďár nad Sázavou/ Přepravní společnost ZDAR, která ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje městskou hromadnou dopravu (MHD), nyní upozorňuje veřejnost na končící platnost některých průkazek. Konkrétně se jedná o papírové průkazy, které opravňují držitele zlaté Jánského plakety k bezplatné jízdě au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusy. Pokud dárci krve, kteří [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ocenění získali, chtějí i nadále ces[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovat MHD zadarmo, musí si svoji průkazku vyměnit. Ta stará [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž přestane platit už 31. března le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku. O vydání čipové karty, jež původní papírový doklad nahradí, je ale nutné si zažádat do 20. března 2012.

Přijít je třeba do informační kanceláře společnosti ZDAR, která se nachází ve žďárské ulici Sadová u parku U Ivana. Tam musí dárce krve doložit svoji fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografii i současnou papírovou průkazku a požádat o vydání čipové karty. Změna dokladu by po[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom měla být provedena do pěti pracovních dnů. A ve chvíli, kdy si bude nový doklad žadatel vyzvedávat, je nutné odevzdat ten starý.  Pokud je již člověk držitelem některé čipové karty firmy ZDAR a nebude požadovat vydání úplně nové karty, ale pouze změnu typu té, kterou vlastní, přiloží k žádosti i tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to kartu, aby bylo možné změnu provést. Vydání nového dokladu vyjde zájemce na celkem s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to padesát korun a tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to částku uhradí v informační kanceláři. Změna typu karty již tak nákladná není – zájemce bude stát třicet korun. (zp)