Rainbow page separator

Vodojemu chybí další dopravní propojení

Čtvrtek, 19. Květen 2016

Žďár nad Sázavou / Jak v dalších letech vyřešit dopravní situaci ve čtvrti Vodojem, který má napojení pouze z ulice Novoměstská, zvažuje žďárská radnice. Zatím si nechala vypracovat studii, jak řešit ulici Vodárenskou a její návaznost na ulici Neumannovu, aby bylo v budoucnu možné současnou „panelovku“ přebudovat na běžnou komunikaci.
„Variant se nabízí několik. Zejména poslední doba při opravě silnice I/19 ukázala, že Vodojem má v tomto ohledu velký problém. Minimálně pro záchranný integrovaný systém musí být připraveno propojení z Vodárenské na Kosinkovu ulici,“ uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil s tím, že to bude součástí diskuse s tamními obyvateli v rámci přípravy chystané rekonstrukce infrastruktury ve čtvrti. „Rádi bychom to pojali konstrukčně, tedy pokud budeme infrastrukturu opravovat, je ji už třeba napojovat na komunikace, které by propojení území usnadnily,“ sdělil starosta.
Proti možnému zprůjezdnění slepé Kosinkovy ulice se již před časem peticí ohradili někteří obyvatelé. „Je třeba říct, že když majitelé nemovitostí kdysi dostali od města souhlas, aby tam stavěli domy, souhlasili, že to bude obousměrná komunikace napojená na Vodárenskou ulici. V této chvíli není propojování na pořadu dne, nicméně pokud budeme uvažovat o realizaci oprav ve Vodárenské ulici a propojení podél garáží na Neumannovu ulici, tak se připraví k propojení i ulice Kosinkova,“ dodal starosta. Jednou z variant je, že by se tam postavily mobilní zábrany, takže ulice by byla průjezdná pouze v nutných případech, například při uzavírkách, haváriích nebo pro potřeby integrovaného záchranného systému.