Rainbow page separator

Z fondu podpoří památky, o peníze na sgrafita nikdo nežádal

Čtvrtek, 25. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Obnovu bočních oltářů v hřbitovní kapli Svaté trojice, dokončení zrestaurování varhan v bazilice v zámku, rekonstrukce interiéru kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře či obnovu hodinového stroje a rafiček na zámecké věži letos podpoří příspěvek žďárské radnice na obnovu kulturních památek a architektonicky cenných staveb na území města. Podpořeny byly jenom kulturní památky, neboť co se týče architektonicky cenných staveb, kterými jsou míněny bytové domy se sgrafity a zdobnými prvky na fasádách ve Žďáře nad Sázavou 3, o příspěvek na jejich obnovu nikdo nepožádal. Většina domů se sgrafity, které byly postaveny v 50. letech minulého století pro první zaměstnance podniku ŽĎAS, již byla v průběhu minulých let zateplena či dostala novou fasádu. Někde majitelé sgrafita zachovali, ačkoliv to bylo finančně nákladnější, jinde unikátní prvky zmizely pod novou omítkou. Od roku 2017 žďárská radnice vyhlašuje speciální program na obnovu architektonicky cenných staveb, který se vztahuje právě na tyto bytové domy. Podle aktuálních informací města v sídlišti zbývají ještě dva domy se sgrafity, které mají původní fasádu.
Ve fondu na obnovu kulturních památek a architektonicky cenných staveb bylo pro letošní rok k dispozici celkem 900 tisíc korun, což je méně než v předešlých letech. Loni bylo pro tyto účely vyčleněno 1,2 milionu korun.