Rainbow page separator

Zastupitelé schválili žádost o dotaci na opravu střechy

Pondělí, 21. Listopad 2016

Jimramov

Jimramov / Podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravu jednoho z domů v centru Jimramova schválili tamní zastupitelé. O možnost využití dotace při rekonstrukci projevila zájem majitelka jedné z nemovitostí na náměstí Jana Karafiáta – v městské památkové zóně. Jedná se o opravu střechy, přičemž původní krytina bude vyměněna za nové pálené tašky včetně instalace dřevěné sněhové zábrany směrem do náměstí. Novou střechu má doplnit ještě oplechování včetně okapů, svody z pozinkovaného plechu, nutná je oprava dvou komínů a dva střešní výlezy u nich a rovněž výměna špatných trámů za nové. Předpokládané finanční náklady na rekonstrukci střechy historického objektu v památkové zóně jsou vyčísleny na 586 tisíc korun.