Rainbow page separator

Žďár i v novém roce podpoří obnovu kulturních památek

Pondělí, 1. ledna 2018

Žďár nad Sázavou / Finanční prostředky ve výši 1,6 milionu korun jsou zaneseny v rozpočtu pro rok 2018 v dotačním programu s názvem Obnova kulturních památek. Program v minulých letech navázal na původní příspěvky římskokatolickým farnostem. Umožňuje podporu města u staveb, kde je nutná jeho finanční spoluúčast, případně jde o tak významné kulturní památky, jejichž rekonstrukce se výrazně odráží v životě a vzhledu města. Dotační program je rozšířen rovněž na architektonicky významné stavby nacházející se v katastru Žďáru.
V předešlých letech byla podobná dotace poskytnuta například na chemické ošetření konstrukce krovu a výmalbu interiéru kostela svatého Prokopa a na ošetření krovů v kapli svaté Barbory a ve hřbitovní kapli Nejsvětější Trojice. V „zámecké“ bazilice Nanebevzetí Panny Marie bylo z grantu podpořeno zrestaurování nábytkové části a plastik v levé části chórových lavic a v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památce UNESCO, zase dokončení obnovy interiérů chórků prvního ochozu.

Foto: Michal Kolář