Rainbow page separator

Žďárská charita otevře dveře všech svých zařízení veřejnosti

Neděle, 24. září 2017

Žďár nad Sázavou / Všechna zařízení spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou budou moci v pondělí 25. září navštívit zájemci z řad veřejnosti v rámci dne otevřených dveří. „Smyslem tradičního Dne Charity je obdarovat veřejnost. Jako dárek jednotlivá zařízení připravila nabídku nahlédnutí do jejich prostor, které nejsou běžně přístupné všem,“ vyjádřila se ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.
Ve Žďáře bude v dopoledních hodinách možné v Horní ulici navštívit domácí hospicovou péči, centrum prevence, pobočku osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnické centrum Kambala a centrum pro rodiče s dětmi Kopretina. K prohlídce budou připraveny i prostory Klubu v 9 v Okružní ulici a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka v Nádražní ulici.
V Bystřici mohou zájemci navštívit zázemí terénní charitní pečovatelské služby, klub Včela, Klub v 9, centrum pro rodiče s dětmi Kopretina i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah. Otevřeno bude rovněž v denním stacionáři Rosa v ulici Pod Horou.
Velké Meziříčí poskytne veřejnosti prohlídku denního stacionáře Nesa, zázemí osobní asistence v Čechově ulici, centra pro rodiče s dětmi Kopretina a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez. Den otevřených dveří charitních zařízení se týká i centra pro rodiče s dětmi Kopretina v Radešínské Svratce.