Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, tříkrálová sbírka, charita
Rainbow page separator

1 600 koledníků vyráží do ulic rozdávat radost

Pátek, 3. Leden 2014

Letos již po čtrnácté odstartoval na Nový rok v celé České republice další ročník Tříkrálové sbírky. Koledování probíhá v období od 1. do 14. ledna 2014.

Je vhodné připomenout, že koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR. Vedoucí skupinky se prokazuje průkazkou koledníka. Koledníci, kteří obcházejí domácnosti, napíší zájemcům na dveře křídou písmena K†M†B†. Jedná se o zkratku latinského „Christus mansionem benedicat“, tedy „Kristus žehnej tomuto domu“.

„V letošním roce koleduje ve 300 obcích a městech žďárského okresu zhruba 1 600 tříkrálových koledníků. Sbírku má na starosti tříkrálová koordinátorka, která spolupracuje s našimi dobrovolníky, tzv. tříkrálovými asistenty. Jejich úkolem je oslovit koledníky a spolupodílet se na organizování sbírky v jednotlivých lokalitách,“ sdělila ředitelka Ing. Jana Zelená.

Své o šíření tříkrálové sbírky ví i paní Jitka Polepilová z Radňovic, která s ochotou sdělila, co ji ke koledování přivedlo a jaký význam pro ni má tříkrálová tradice.

„K Tříkrálové sbírce jsem se před pár lety dostala díky žádosti, zda bych se jí nezúčastnila jako doprovod skupinky koledujících králů. Po překonání různých obav z netradiční situace, nepřijetí lidí v domácnostech, strachu ze špatného počasí jsem se rozhodla žádost přijmout a přiložit ruku k dílu. A nelituji. Při koledování se už s králi shoduji na tom, že vždy převažují milá setkání. Zvláště staří lidé se těší na malé koledníky a rádi je obdarují i sladkostí. Mám radost, že se tato sbírka stala tradicí, která stále sílí a nese své dobré plody. Napadá mě myšlenka J. Escrivá: “Každá velká věc na zemi měla malý začátek. To, co se narodí velké, je nestvůrné a zaniká“. Líbí se mi, že sbírka, kterou považuji za velkou věc, vznikla z mnoha drobných rozhodnutí: chodit – nechodit, otevřít – neotevřít, dát – nedát, mince – bonbon, úsměv či povzbuzení… Každý může přispět tím, co považuje za přiměřené. Pro většinu lidí (i pro mě) tím skutkem sbírka končí. Ve skutečnosti je to ale začátek. Toto nasbírané hmotné dobro putuje do center, lidem, kteří s vděčností čerpají z charitních služeb. Oceňuji průhlednost akce, přehledné letáčky… Kdo chce, může si najít výsledky… Každý máme v sobě dobro, které stojí zato v sobě navzájem podporovat. Tato akce tomu určitě pomáhá.“

V loňském roce do sbírky lidé darovali na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou 2 375 332 korun.

Tříkrálová sbírka v roce 2013 podpořila:
– denní stacionář Nesa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka – dokrytí provozních nákladů,
– terénní služby Klub v 9 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – nákup automobilu pro přepravu pracovníků k uživatelům,
– sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina – materiální pomoc,
– lidi bez domova – drobná materiální pomoc,
– pomoc při povodních 2013,
– fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
– uživatele Klubu v 9 – rekondiční pobytová akce,
– zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,
– oblast Filipín, zasaženou ničivým tajfunem,
– dobrovolnické centrum Kambala.

Kontakt na koordinátorku Tříkrálové sbírky: Veronika Dobrovolná, m.: 777 755 444

_________________________________________________________________________________
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků, dobrovolníků a asistentů. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 117/2001 Sb. a koná se na území celé ČR každoročně od roku 2001 (v roce 2000 se konala pouze na Olomoucku).
Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, v.s. 777, spec.s. 6800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).
Tříkrálová sbírka má své vlastní stránky na síti Facebook. Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz.