Rainbow page separator

Lovecký zámeček KARLŠTEJN

Středa, 2. prosince 2009

Zámek leží na úpatí Žďárských vrchů, 2 km východně od města Svratka.His;;torie loveckého zámečku spadá do počátku 18. s;;toletí, kdy byla vybudována kaple sv. Jiljí. Při kapli začal r. 1776 tehdejší majitel rychmburského panství...