Rainbow page separator

RE-USE centra i sběrné místo ve Vodárenské ulici mají zelenou

Čtvrtek, 21. září 2023

Žďár nad Sázavou / Studii optimalizace odpadového hospodářství a návrh memoranda o společném postupu při využití kapacity překladiště odpadů firmy AVE vzali na vědomí žďárští radní. Schválili rovněž pokračování v podobě vypracování projektu pro povolení a zřízení RE-USE stanovišť, kam by lidé odkládali nepotřebné, ale ještě plně funkční věci, která mají vzniknout v Jihlavské a Okružní ulici. Nezbytná bude rovněž změna územního plánu, a to ke zřízení sběrného místa s maximální možnou rozlohou ve Vodárenské ulici.

Žďárská radnice řeší, jak si má poradit s odpady po skončení skládkování v roce 2030, už několik let. Součástí se stalo i založení Mikroregionu Žďársko, kde prvním impulsem byl společný postup v problematice odpadového hospodářství, přičemž spojení více obcí má zajistit silnější vyjednávací pozici.

Obyvatelé Žďáru od letošního roku platí za svoz a zpracování komunálního odpadu 696 korun a město ve snaze ušetřit již třetím rokem pokračuje ve svozu komunálního odpadu ze čtvrtí s rodinnými domky s výjimkou letních měsíců jednou na 14 dní, zatímco v sídlištích celoročně platí týdenní interval. 

Dalším problémem, s nímž se radnice potýká, je odkládání objemných odpadů mimo kontejnery, s čímž jsou spojeny další náklady při dodatečných svozech těchto předmětů. V souvislosti s kampaní, jež měla na nešvar apelovat, týden „zdobila“ náměstí Republiky hromada vysypaného odpadu doplněná informačními letáky, za něž město vydalo třináct tisíc korun. Počin zvedl vlnu pozitivních i negativních reakcí obyvatel i návštěvníků města, o což radnici šlo, nicméně zda bude mít za následek respekt a změnu přístupu určité skupiny obyvatel k veřejnému prostoru je diskutabilní.